Andorranismes admesos al DIEC2

Andorranismes admesos a la 2a edició del diccionari normatiu (DIEC2)

 

aconduir* v tr Menar (el bestiar) a un lloc determinat.

arrest m […] || A Andorra, acord de caràcter general que adoptaven alguns comuns un cop a l’any.

aute m A Andorra, interlocutòria judicial (acc. 2).

averia f Conjunt d’animals domèstics, especialment bestiar menut (aviram i conills). || A Andorra, impost que gravava el bestiar menut (aviram i conills).

batlle batllessa m i f […] || [f batlle] A Andorra, jutge de primera instància.

batllia f […] || A Andorra, jutjat de primera instància.

botir-se* v pron Enutjar-se. Es boteix per no res.

cap m […] | cap de casa* A les cases tradicionals d’Andorra, del Pallars, etc., golfes.

carrota* f Pastanaga.

casa f […] | casa del comú [o casa comuna, o casa de la vila, o casa de la ciutat] Seu de l’administració municipal.

cascavellic* m Pruna petita i rodona de color purpuri.

cava f […] | Magatzem de cigars.

cocota* f Cassola rodona o ovalada, de parets altes i amb dues anses, que disposa d’una tapadora generalment amb una obertura que permet la sortida del vapor.

comú comuna adj […] m […] || Municipi, casa de la vila. El comú de Premià. | A Andorra, corporació encarregada del govern i l’administració d’una parròquia. | A Andorra, edifici on hi ha aquesta corporació.

cònsol m i f […] || A Andorra, cadascun dels dos representants dels consells de parròquia o de comú. Cònsol major. Cònsol menor o segon cònsol.

consòrcia f Conxorxa. || Unió de persones que tenen un interès comú i que s’ajuden en cas de necessitat.

copríncep coprincesa m i f Qualsevol de les dues persones que, a Andorra, són, conjuntament i indivisament, el cap de l’Estat i exerceixen la més alta representació. Copríncep francès o coprincesa francesa, copríncep episcopal.

cot m A Andorra, multa que antigament era imposada per l’incompliment d’un deure.

desencusa* f Excusa, raó que algú exposa al seu interlocutor per tal de desentendre’s d’un compromís.

donja f Embotit fet amb la carn del coll del porc, típic d’Andorra.

eixivern* m Eixivernada.

tabac m […] tabac espalillat Tabac tractat i sense els nervis de les fulles, preparat per a ser transformat en cigarret.

foc m […] foc i lloc A Andorra, contribució (acc. 2) de caràcter comunal que es fa per raó de la casa com a lloc de residència.

llevador llevadora m i f Encarregat de portar els comptes o les anotacions d’entrades i sortides.

manador -a adj […] || m i f A Andorra, pregoner comunal.

murga* f Múrgola.

nunci núncia m i f […] | A Andorra, conserge de l’administració pública.

ordinació f A Andorra, norma dictada per un comú.

padral m Registre d’animals de renda que es crien a les explotacions del Principat d’Andorra.

parapúblic -a* adj empresa parapública o simplement parapública f A Andorra, empresa pública.

parroquial adj Relatiu o pertanyent a la parròquia (circumscripció eclesiàstica i circumscripció administrativa local andorrana).

peixena* f Zona aglevada per damunt dels 2.000 metres on viu el bestiar bona part de l’estiu.

pitavola f A Andorra, papallona.

providència f Resolució d’un jutge en relació amb un tràmit processal.

raonador -a adj i m i f […] | raonador -a del ciutadà A Andorra, defensor dels interessos dels ciutadans, especialment davant dels abusos de les autoritats i de l’administració pública.

serenalla f A Andorra, sargantana.

veguer veguera m i f A Andorra, nom antic del representant dels coprínceps (un per cadascun) episcopal i francès.

veïnat m […] | A Andorra, subdivisió administrativa d’algunes parròquies.

 

* Mots que no són exclusius d’Andorra.

 

Font: Servei de Política Lingüística (http://www.catala.ad/)
Ministeri d’Educació i Cultura – Andorra