Altres nyèbits

Amadeu Pons ens fa arribar aquest missatge:

Jo vaig sentir de ben petit aquesta paraula amb un significat totalment diferent al registrat pels diccionaris. La deia la meva mare (q.a.C.s.), nascuda a Sant Vicenç de Montalt el 1918 i instal·lada a Mataró des de petita. Es referia a un petit objecte d’ús corrent. Ho recull aquest blog. El nyèbit és —com molt bé diu el blog esmentat— una mena de botó metàl·lic, una petita tanca, per cordar dues peces d’un vestit com ara una brusa, un viso, una camisa…

I Joaquim Camps, de Barcelona, ens n’ofereix una altra accepció:

Jo tenia entès que els nyèbits eren el petimetres que anaven en bicicleta i la botzina en forma de trompeta feia aquest soroll, «nyebi-nyebi!» Això ho recordo car m’ho va explicar la meva àvia.

Carmesina, Tirant i el nyèbit
http://www.rodamots.com/calaix.asp?text=js_tc

Torneu a nyèbit

Mot relacionat