Valsos, balços i baus

Conten que Joan Sales, corregint un dia uns textos a la Diputació de Barcelona, va exclamar indignat: «Si en són, d’ignorants!» Resulta que algú havia escrit «carrer del Vals» en lloc de «carrer del Balç», com pertocava (en un poble posat vora cingles i timbes). (Aquí trobareu uns quants homònims més.)

Conten també que els baus de La Fura dels Baus no és sinó una pronunciació popular de «balçs» (bauç?), corrent a Moià i rodalia, on va néixer aquest grup teatral. Cosa que ens confirma la Marina Carol, de Sant Julià de Vilatorta (Osona), que diu que un cop va sentir un component de La Fura explicant que «els Baus» responia a un lloc de Moià o de prop de Moià que es diu així.

Per acabar d’embolicar la troca, ¿no podria ser que el cognom de l’autor que citem avui, Miquel Bauçà, estigués emparentat també amb aquest mot? Potser un bauçà seria un que viu en un bauç o balç? Ho deixem apuntat per si algú s’hi vol entretenir… i si no és veritat, és ben trobat, que diuen.

Mot relacionat