Una paraula en hores baixes: ‘galleda’

 


Enric Gomà, Control de plagues. 92 paraules catalanes per fumigar (Barcelona: Proa, 2018) (una de les paraules que Gomà proposa fumigar és ‘cubell’)

Mot relacionat