Una etimologia basca per a ‘xurriaca’?

Sense menystenir l’explicació que doneu, tinc la sospita que xurriaques és una d’aqueixes paraules que té distintes interpretacions per part dels especialistes. Pel que a mi respecta —i no sóc cap especialista—, crec que la interpretació etimològica més correcta seria considerar que té un parentiu innegable amb la paraula ZURRIAGA o ZURRIAGO del castellà, que molts diccionaris etimològics la fan descendir de l’àrab andalusí, el qual utilitzava la paraula SURRIYAQA per a expressar una espècie de corretja per a assotar o fuet per a colpejar.

De totes les maneres i tenint en compte l’antiguitat de la llengua basca, no podem perdre de vista que ja des de temps immemorials en aquest idioma hi ha les paraules ZURRA sinònim de JIPOI = pallissa i AGA o, més correcte, HAGA = pal, vara llarga, així com les expressions ZURRALDI = pallissa i ZURRIAGO o ZURRIGO = fuet amb què es castiga o apallissa, el qual sol ser de cuir, cordell o cosa semblant.

Per tant crec que com a mínim s’hauria de respectar aqueix possible origen preromà, i molt possiblement basc d’aquesta paraula.

Víctor Iñúrria (l’Eliana/València)

Torneu a xurriaques

Mot relacionat