Un exemple addicional extret d’El meu pas pel temps, de Vicenç Riera-Llorca

escarafalls /

Un escriptor anglès, prolífic i bo —tot i els escarafalls d’alguns elitistes—, va dir que per escriure una novel·la el primer que cal fer és posar el cul dels pantalons en una cadira.

Vicenç Riera-Llorca (1903-1991), El meu pas pel temps (1903-1939) (Barcelona: Edicions 62, 1979)

Mot relacionat