Tira d’en Sí­sif: un pam de nas


[pam de nas]

   Publicat a El Punt el 4 de març del 2004 — © Jordi Soler