Saltamartí

 
Ninot
 
que porta un
 
pes a la base i que,
 
desviat de la seva posició
 
vertical, es torna a posar
 
dret.
 
El poble.
  
 
Joan Brossa

Mot relacionat