Rauxa, repatana, borruntada, ramalada

A Perpinyà tenim un equivalent de rauxa que poca gent deu conèixer: repatana, que vindria a ser un equivalent de ‘lluna, rauxa, caprici, antull‘…

Es fa servir en expressions com ara tenir repatanes, agafar la repatana de…, picar-li la repatana de…

El Diccionari català-valencià-balear diu: REPATANA f. Lluna, disposició d’ànim variable (Ross.). «Aquest té repatanes».

Exemple: un passatge de «Sota el pont de Ceret», de Carles Grandó:

Dels mosquits les xafardanes
s’espavilen pel canyer,
un lluert té repatanes
de capgirells sul graver.

xafardana: gran quantitat (una xafardana de mosquits)

lluert: llangardaix

sul: contracció de «sus el» és a dir «sobre el»

graver: munt de grava

—Joan Bosch (Elna, Rosselló)

• • •

En el sentit de rampell, en valencià es fan servir els mots borruntada («Li ha agarrat la borruntada de no dinar i se n’ha anat sense menjar res») i ramalada («Li ha vingut una ramalada i s’ha afaitat el cap»).

Torneu a rauxa

Mot relacionat