Quimeres i quimeretes

Àngela Bosch, del Pla d’Urgell, ens complementa el significat del mot d’avui:

Quimera també s’utilitza en el sentit de preocupació o maldecap real.
   Una de les preguntes que se solen fer als nens petits als pobles, a part de com es diuen, de quina casa són, etc. és:
   «Fillet, i les quimeretes, on les tens?» I els nens, que encara no parlen, es posen les mans al cap.
   Les àvies solen respondre: «Sí, moltes quimeretes al cap, moltes preocupacions tens, reiet meu/reina meva.»

Mot relacionat