Pau Vidal: El catanyol es cura 5/5

 

Final o finalitat?  

 

Exemple d’ús: «Farem una tanda d’exercicis i, per finalitzar, un partidet de cinc contra cinc.»

Ús correcte: «…una tanda d’exercici i, per acabar, un partidet…»

Explicació: Com diria l’acudit, acabar, tan clar com es veu que vol dir ‘acabar’, per què en diuen finalitzar? En un camp semàntic amb tants matisos (terminar, cloure, finir, ultimar, enllestir, completar, perfer, consumar), és preferible reservar cada sinònim per al seu ús específic. Que en el cas de finalitzar, per cert, no s’acaba de saber ben bé quin és. 

Pau Vidal, El catanyol es cura (Barcelona: Barcanova, 2012), pàg. 81