Metàfores del naufragi

 

[escull]

 
Publicat a La Vanguardia el 16 de gener del 2012 — © Kap (Jaume Capdevila)

___________________________________________________________________________________

[torni a bord]
 
Publicat a El Punt Avui el 18 de gener del 2012. — © JAP (Joan Antoni Poch)

 
El 13 de gener del 2012 va naufragar el creuer Costa Concordia i el 17 es va fer pública la
conversa entre el capità del vaixell, Francesco Schettino, i el comandant De Falco, de la capitania
de Liorna, que el comminava a tornar immediatament a bord.