Malament rai, si et diuen burro, Sísif!


[malament rai]

   Publicat a El Punt el 29 de setembre del 2006 — © Jordi Soler