Llegir i escriure, escriure i llegir · · · 📚 🌹 ✍🏼

Algunes de les ‘frases del dia’ que han acompanyat els mots de RodaMots relacionades amb la lectura i els llibres.

 

> > >