Les traduccions de l’Snoopy: de ‘si’s plau’ a ‘sisplau’

Al final dels anys seixanta Edicions 62 va encetar una col·lecció amb traduccions de les tires còmiques «Peanuts» (el gos Snoopy, Charlie Brown i els seus amics), de Charles M. Schulz. Moltes d’aquestes traduccions les feia Antoni Pigrau i Rodríguez. Als primers volums escrivien si’s plau:

 

           

 

Aquestes dues vinyetes són del volum No et pots queixar, Charlie Brown!, publicat el 1969. Poc després, però, ja havien optat per l’aglutinació sisplau:

 

 

 

 
La primera tira és treta del llibre Ets únic, Charlie Brown!, publicat el 1971.
Les altres dues de No mosseguis els arbres, Charlie Brown! (1977).

 

Mot relacionat