L’atemptat contra mossèn Alcover

 

Dia dos de febrer de 1906, el dia que complia quaranta-quatre anys, mossèn Alcover fou víctima d’un atemptat, sense conseqüències greus. Esclatà un petard de dinamita dins l’entrada de ca seva, al carrer d’en Serra de Ciutat. L’explosió produí desperfectes a la paret, a la porta i a l’escala, però res més. Hi acudiren autoritats i amics per protestar-ne. Li escriviren de fora Mallorca paraules d’adhesió. No es va arribar a aclarir qui n’havia estat l’artífex. Va quedar la pregunta penjada enlaire: Qui havia posat aquell artefacte de dinamita?

  • Gabriel Janer Manila, Com una rondalla. Els treballs i la vida de mossèn Alcover (Palma: Moll, 1996), pàg. 124