La paraula ‘riera’ en el migjorn valencià

 

Eugeni S. Reig

 

Depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda per les aigües d’un corrent fluvial.

–Ací en el mas fa més fred que en Alcoi.

–Clar, és que açò és riera.

La paraula riera és àmpliament usada per al concepte definit en tota la zona del migjorn valencià, a on substituïx les paraules vall i ribera. Fa referència sempre a les terres pròximes a un riu, terres que, lògicament, són més baixes que les que les envolten, motiu pel qual es forma un microclima més fred i humit que el d’aquelles.

Joan Coromines en el seu DECat (VII, 341a53) diu: «Un concepte molt estés en el P. Val. és el que defineix EnrValor: “depressió llarga pel centre de la qual passa un riu” (c.1950); a Cocentaina ve a ser com riberal de la part NE. del Princ., car situen un mas dient que “ja és prop de la riera del Serpis”»

El DVal arreplega la paraula riera únicament en l’accepció de «curs d’aigua generalment intermitent, per falta d’aigua a l’estiu, de vessant d’extensió comarcal i de cabal inferior al d’un riu.» Considere que el Diccionari Normatiu del Valencià de l’AVL ha d’arreplegar imprescindiblement l’accepció ací definida, usada pels valencianoparlants meridionals.

En valencià també es diu: ribera, vall
La llengua estàndard sol emprar: ribera, vall
En castellà es diu: ribera, valle