La Cuca Fera

Una cuca és un animal monstruós similar al drac que s’arrossega per terra, com la serp, i habita coves o galeries subterrànies. La Cuca Fera era una representació que es feia per Carnestoltes, arreu de la nostra geografia. Entre les cuques feres documentades hi ha la d’Alcoi, que eixia al carrer durant la festa de Moros i Cristians. La Cuca Fera va ser substituïda per un enemic més tangible, el moro. Aquesta és una de les raons per la qual sant Jordi matadracs, a Alcoi, es convertí en matamoros. Altres cuques famoses són les de Tortosa.

[…] La cuca fera és una bèstia a meitat camí entre el drac i la tortuga que assolí una gran popularitat a tot el país durant els segles XVII i XVIII: n’hi ha de documentades a Morella, València, Sueca, Xàtiva, Alcoi i Alacant, a més de les de Tortosa i Tarragona, ja al Principat de Catalunya, i les mules-guites de la Patum de Berga, híbrids de mulassa i cuca fera.

Les cuques feres representen a les processons un paper lúdic: amb coll extensible i mandíbules mòbils, llevaven els barrets als espectadors, acaçaven els menuts i llançaven flors, dolços, dècimes o coets. Foren prohibides durant el regnat de Carles III pels desordres que provocaven.

• Francesc Gisbert, Màgia per a un poble. Guia de creences i criatures màgiques i populars (Picanya: Bullent, 2008), pàg. 31-32

Torneu a cuca fera

Mot relacionat