La carrera de sant Jaume

La carrera de Sant Jaume

Àngela Bosch Serra, del Pla d’Urgell, ens diu que la Via Làctia també s’anomena camí de Sant Jaume o del rei Jaume. El Diccionari català-valencià-balear recull els termes carretera o carrera de Sant Jaume. Aquí hem trobat un article interessant sobre el tema, «Quatre mots sobre sa carrera de Sant Jaume», que narra algunes llegendes i anècdotes relacionades amb aquesta denominació.
   I Albert de la Hoz Bofarull, de Barcelona, precisa que el nom Via Làctia en darrer terme deriva del grec galaxías kýklos, on galaxías vol dir ‘de llet, semblant a la llet’, derivat de gála, gálaktos, ‘llet’.

Torneu a Via Làctia

Mot relacionat