Gotim, gatimell, gotimell, xinglot, xanglot, singló, carràs…

A Perpinyà no diem gotim sinó gatimell (o gotimell) i ‘espigolar la vinya’ és anar a cúller els gatimells que queden després de veremes.
   —Joan Bosch (Elna, Rosselló)

En Agres diem xinglot de raïm.
   —Josep Manel Francés Reig (Agres, el Comtat)

A la Costera de Ranes, un xanglot de raïm. També he sentit un penjoll de raïm, però molt menys.
   —Cristí Josep Luna @ClunaJosep

En altres bandes del País Valencià en diuen singló.

Un altre sinònim que es fa servir a la conca de Tremp (desconec si també s’utilitza a altres bandes del Pallars), que vaig aprendre de la meua padrina, de Salàs de Pallars, és carrasset, o carràs si és més gran que un gotim. Un carrasset de raïm és un gotim que queda a la parra o a la vinya quan ja s’ha veremat. Un altre significat de carrasset és un bocí del carràs (entenent-se per carràs el conjunt sencer del raïm). És a dir, quan menjo raïm prenc un carrasset de raïm del conjunt de fruits de raïm o infrutescència (és a dir del carràs sencer).
   —Sergi Rodríguez Tohà (l’Hospitalet de Llobregat)

A la zona de Lleida, Torregrossa, etc., cabreret de raïm.
   —Jordi Vallès

Torneu a gotim

Mot relacionat