Genets i janets

Encara voldria afegir algunes cosetes del mot d’avui. Tinc dues raons: d’Atzeneta del Maestrat en vaig estudiar la toponímia i, com almassorí, rep el malnom de janet. Una qüestió que ajuda encara a l’assumpte de la tribu Zanata —famosa pels genets— és el fet que els d’Atzeneta del Maestrat reben el malnom d’albarduscos. La raó d’aquest gentilici rau en el fet que, diuen, van confondre una albarda que surava per la Rambla amb un burro mort. Alguns, però, creuen que s’amaga el fet de la pell més fosca d’aquesta tribu berber, de color pardo —tan estés per aquestes contrades— i, per tant, ‘parduscos’.
   Altrament, a Almassora rebem el nom de «janets», com uns caragols deliciosos que passegen el terme (Otala punctata, crec). Fóra fàcil que també nosaltres tinguérem un passat berber i en forem ‘genets’, fàcilment esdevinguts ‘janets’.
   Janet, a banda del diminutiu de Jan, apareix a Coromines i al DCVB com ‘cuc de seda de color xocolata’. Pardusco i xocolatat sí que n’és el caragol!

Jesús Bernat Agut (Almassora, Plana Alta)

Torneu a genet

Mot relacionat