François Villon: “Balada de les dames d’abans”

 

 

François Villon (1431-1463?) · Balada de les dames d’abans

  

 

Versió d’Andreu Subirats

 

Digueu-me on, en quin país

rau Flora, la bella Romana,

Alcibíada i Taís,

que fou sa cosina germana,

Eco, parlant per damunt

del brogit del riu i de l’estany,

la bellesa de la qual fou sobrehumana.

I on són ara les neus d’antany?

 

On rau l’assenyada Eloïsa,

per qui Pere Abelard

fou castrat i tancat monjo a Sant Denís?

Per tal amor ell conegué la desgràcia!

I també, on és la reina

que ordenà que Buridan

fos llançat dins un sac al Sena?

I on són ara les neus d’antany?

 

La Reina blanca com un lliri,

que cantava amb veu de sirena,

Berta, la del peu gran, Beatriu, Alícia,

Eremburg, senyora del Maine,

i Joana, la bona lorenesa

que els anglesos cremaren a Rouen,

on són ara elles, on Verge sobirana?

I on són ara les neus d’antany?

 

Príncep, no demaneu, ni en una setmana,

ni en un any, on són aquestes dames,

sense que jo us remeti a aquest refrany:

i on són ara les neus d’antany? 

 

 

  Ballade des dames du temps jadis

 

Dites-moy où, n’en quel pays,

Est Flora la belle Romaine,

Archipiadès, ne Thaÿs,

Qui fut sa cousine germaine,

Echo parlant quand bruyt on maine

Dessus riviere ou sur estan,

Qui beaulté ot trop plus qu’umaine?

Mais où sont les neiges d’anten?

 

Où est la tressaige Esloÿs,

Pour qui chastre [fut] et puis moyne

Piere Esbaillard à Saint-Denys?

Pour son amour eust ceste essoyne!

Semblablement, où est la royne

Qui commanda que Buriden

Fut gecté en ung sac en Saine?

Mais où sont les neiges d’anten?

 

La Royne blanche comme lyz

Qui chantoit à voix de seraine,

Berte au plat pié, Bietrix, Aliz,

Haranburgis, qui tint le Maine,

Et Jehanne, la bonne Lorraine,

Qu’Engloys brulerent à Rouen,

Où sont ilz, où, Vierge souv(e)raine?

Mais où sont les neiges d’anten?

 

Prince, n’enquerrez de sepmaine

Où elles sont, ne de cest an,

Qu’à ce reffraing ne vous remaine:

Mais où sont les neiges d’anten?

 

 

     François Villon, Les balades. Traducció, introducció i notes

     d’Andreu Subirats (Barcelona: Labreu, 2010)