Fileres i teringues

En Miquel Adrover, de Campos (Mallorca), ens ha fet arribar aquest missatge amb una precisió important sobre el significat de teringa:

Una cosa us voldria fer notar. Si bé és ver que el Diccionari català-valencià-balear dóna filera com a sinònim de teringa, en la meva llengua viva (migjorn de Mallorca) no ho són pas:

1) Anomenam filera, com pertot, un seguit de persones col·locades l’una darrere l’altra.

2) Una teringa és, per contra, un seguit de persones col·locades l’una al costat de l’altra.

Això es pot deduir de la cançó citada. «Una teringa de tot es carrer» no fa gaire sentit si entenem que es tracta d’una filera. Quina llargària podria tenir, aquesta «filera»?

Mentre que si prenem teringa en el sentit 2), la cosa ja es consona més amb la noció d’un grup de persones, posades l’una al costat de l’altra, colze per colze, que es passegen d’un cap a l’altre del carrer.

Esper que aquest aclariment us pugui esser útil.

Torneu a teringa.

Mot relacionat