Un altre passatge amb ‘fanecada’

 

Si més no, s’insistirà fins a l’avorriment en el fet que unes eleccions autonòmiques són això, autonòmiques, i es recordarà que amb el govern del PP la nostra comunitat ha assolit «indicadors desconeguts» de benestar social, riquesa i instal·lacions d’oci per fanecada. Per manca de repertori no deu ser, però s’ha de sospitar que la dosi tremebunda de propaganda i informatius de Canal 9 no serà suficient. El punt fort de la campanya serà l’apel·lació al vot de la por al front «socialcomunista»

Xavier Aliaga, «??????…» (El Punt, edició País Valencià, 6-12 d’abril del 2003)

Mot relacionat