Enteixinat amb cassetons motllurats


[enteixinat]

   Dibuix de Miquel Fullana, Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció (Palma de Mallorca: Moll, 1995, 6a ed.)