En Sísif vol que les patums descarreguin camions


[patum]

   Publicat a El Punt el 26 de març del 2008 — © Jordi Soler

Torneu a patum