Els estiuejants de Palafrugell

Deu fer molts anys que la gent més o menys benestant de Palafrugell té casa a les platges d’aquest litoral. Els aficionats a pescar o a menjar peix hi tingueren sempre una casa més o menys improvisada. Però aquests ciutadans no foren mai persones d’estiueig en el sentit estricte: la seva estada a la platja durava un dia o dos —generalment els dies de festa. Tenien la feina a la vila i no la podien pas deixar tants dies seguits. Sospito que els primers estiuejants autèntics foren els americanos. Eren persones desvagades, que tenien una fortuneta i una salut una mica primparada. Foren els americanos, sobretot, els qui imposaren el bany de mar calent —que en una època determinada fou tingut per una panacea. Encara avui hi ha persones d’edat que en prenen. Eren, a més, estalviadors i la seva estada ací els resultava baratíssima.

Josep Pla, El quadern gris (Barcelona: Destino, 1966)

Josep Pla (1897-1981). Una tria de textos breus
http://www.lletres.net/pla/

Mot relacionat