El bany maria

 

El bany maria també proporciona un escalfament més uniforme, ja que el recipient està gairebé envoltat d’un líquid a una temperatura força semblant en tots els seus punts. El procés s’anomenà balneum Mariae en llatí i d’aquí va passar al francès bain de Marie i després a altres llengües europees.

El bany maria s’utilitza en diversos processos de laboratori. La temperatura d’escalfament no pot superar la del punt d’ebullició del líquid que hi posem. En el cas de l’aigua i en condicions normals, és de cent graus. Però si cal escalfar al bany maria a una temperatura superior n’hi ha prou amb utilitzar un altre líquid que tingui un punt d’ebullició més alt.

  • Xavier Duran, Les històries que les paraules amaguen (Barcelona: Mina, 2007), pàg. 32

 

  
Es considera que Maria la Jueva (de qui se sap que va viure a Alexandria entre els segles I – III dC i que també era coneguda per Maria la Profeta) és la fundadora de l’alquímia, que és la ‘doctrina i estudi experimental dels fenòmens químics que tenia per objecte trobar la pedra filosofal i l’elixir de perllongar la vida indefinidament’. Maria la Jueva va ser la primera dona alquimista, menys preocupada per obtenir la pedra filosofal, que permetés transmutar qualsevol metall en or, i més preocupada per obtenir la puresa de qualsevol metall bo i destil·lant i destil·lant: Maria va ser una gran descobridora de la ciència pràctica. Alguns alquimistes del passat creien que Maria la Jueva era Míriam, germana de Moisès, per bé que no hi ha proves que ho confirmin. Altres referències a aquest personatge ens arriben gràcies a Zòsim de Panòpolis, el primer alquimista documentalment reconegut que l’esmenta en els seus escrits com a «sàvia antiga». Georges de Syncelles, cronista bizantí, la presenta com a mestra de Demòcrit; al-Nadim, enciclopedista àrab, la inclou a la llista dels 52 alquimistes més famosos. La seva obra principal, que no es conserva sinó de forma indirecta, es titula Extractes fets per un filòsof cristià anònim, en què descriu l’àcid de la sal marina i l’àcid acètic. Maria la Jueva va inventar aparells de destil·lació i sublimació de matèries químiques, com el tribikos i el kerotakis, i també va inventar la tècnica del bany maria.

  • David Paloma, Personatges convertits en paraules (Barcelona: Barcanova, 2015), pàg. 50

Mot relacionat