Dites amb maces

El meu pare tenia aquesta dita que no sé si és molt correcta, però us l’envio per si us fa servei:
   «Qui pels fills es descompassa, foteu-li amb aquesta maça.»
—Cristina Fernández Sintes. Es Castell (Menorca)

El mot d’avui m’ha fet pensar en dues dites que sempre deia la meva mare:
   «Totes les masses/maces piquen!» (que inclou homòfon d’una manera molt subtil i difícil de transcriure).
   «Déu té una maça que pica i no amenaça.»
—Pere Martí i Bertran. Vilafranca del Penedès

a) «En esser maça, ja picaràs»; es diu a un qui demostra ganes de comandar sense tenir autoritat legal (Mall.).—b) «Déu té una maça que pega i no amenaça»: significa que les males accions no queden sense càstig.—c) «Totes les maces són pesades» (Gandesa); «Totes ses maces rompen es cap» (Mall.); «Totes ses maces fan mal» (Men.): expressions en què es juga amb l’homonímia de maça i massa (=excessiu) per a indicar que tots els excessos són dolents.—d) «Qui donació en vida faça, que li esclafin el cap amb una maça».
Diccionari català-valencià-balear

Torneu a maça

Mot relacionat