Coses sentides: anar a fer cinc quarts

Anar molt de pressa per fer una cosa, sobretot una feina. Solem dir que sembla que vas a fer cinc quarts! Anys enrere, durant l’època d’esplendor de la indústria surera, d’on prové l’expressió, els torns s’organitzaven d’aquesta manera: es treballaven vuit hores, per exemple de 8 a 12 del matí i de 2 a 6 de la tarda; llavors, sobretot les treballadores, se n’anaven a casa i tornaven més tard a fer de 8 a 10 del vespre, és a dir, que feien 10 hores, o el que és el mateix, 5/4 de jornal de vuit hores. Aquest repartiment de la feina requeria anar molt lleuger.

Maria Bruguera Martí i Carlos Serra Mayoral, Coses sentides. El parlar de Palafrugell (Edicions Baix Empordà, 3a ed., 2019), pàg. 81