Com hi ha món! a les tires d’en Sísif


[com hi ha món! 1]

———————————————————————————

[com hi ha món! 2]

   Tires publicades a El Punt el 27 de juliol del 2005 i el 16 de gener del 2008, respectivament — © Jordi Soler