Celler, cellerer

celler  1. Local on és elaborat el vi. Hi arriba la verema i se’n fa el tractament mecànic per tal d’obtenir-ne el most o la pasta de verema que es posarà a fermentar en els cups o tines de fermentació. Se’n té cura i es fa per manera que el procés s’efectuï en les millors condicions.(cast. cocedero, cocedor; fr. cuvier, cuverie, vendangeoir; ang. fermentation room, fermentation cellar, vat house).

2. Local on el vi és sotmès a tractament, criança i envelliment per tal que en surtin les virtuts i característiques que li donaran qualitat i el singularitzaran. Finalment, s’hi embotella el vi perquè continuï el seu procés de perfeccionament o bé perquè arribi als consumidors. La temperatura i la humitat hi han de ser controlades, i la il·luminació, escassa: “Del celler que hi entra el sol, el vi se’n dol”.
(cast. bodega, bodega de conservación; fr. cave, cellier, chai; ang. cellar, winery).

3. Establiment on es venen vins, caves, licors i tot tipus de begudes.
(cast. bodega, vinatería; fr. commerce de vin, débit de vin; ang. winery, wine shop).

4. Estança a peu pla o sota terra on hom guarda vi (embotellat o en bótes) i altres productes per al consum domèstic.
(cast. bodega, cava; fr. cave, céllier; ang. chai, cellar, winery, vault).

 

celler cooperatiu  Celler propietat d’una cooperativa de productors.
(cast. bodega cooperativa; fr. cellier coopératif; ang. cooperative cellar).

 

cellerer  Qui té cura del celler. En els monestirs medievals, era un càrrec prou important
(cast. cocedor, bodeguero; fr. caviste; ang. cellarman, cellarwoman).

 

Font: Diccionari del vi i del beure, de Joan Maria Romaní Olivé