Boïgues, artigues

«La boïga, a casa meva, sempre ha estat també un forat a la roba fet per una cremada de cigarret, per exemple», ens escriu la Mireia Serra des de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell). Cosa que confirma diligentment el Diccionari català-valencià-balear: «3. Forat que fa el foc a la roba (Balaguer, Artesa de S., Pinós, Tàrrega)». Un sinònim n’és botana.

I Joan Moles i Carrera, de Manlleu (Osona), diu: «Jo diria que a les meves contrades és artiga, amb el mateix significat. No diria que a casa meu ho usin, però… d’algun lloc o altre trec artiga, artigar, etc.» Artiga: «Tros de terra, anteriorment cobert de bosc, que hom ha preparat per al conreu, traient-ne els arbres i cremant-ne la brolla o la llenya en munts que després s’escampen perquè les cendres serveixin d’adob» (GDLC).

Mot relacionat