‘Aixovar’ segons el Diccionari català-valencià-balear


[aixovar]

   Font: Diccionari català-valencià-balear, d’Alcover-Moll

Torneu a aixovar