there’s no harm in asking

there’s no harm in askingdemanar no fa pobre; el no ja el tenim
Go ahead and see if they’ll upgrade your ticket; there’s no harm in asking.
Endavant, demana’ls si et pujaran de categoria; demanar no fa pobre.

Origen: 1785. Literalment, demanar no fa cap dany/mal.

Sinònims: N’és un sinònim it costs nothing to ask (no costa res demanar) i esmentem també l’expressió asking is free and so is refusing (demanar és gratis i negar-se a concedir, també).

Nota lèxica: Quan el verb demanar equival a preguntar es tradueix per ask; en canvi, quan equival a sol·licitar es tradueix per ask for. Exemples: Demana-li on hauríem d’anar = Ask him where we should go; Demana-li una mica de pa = Ask him for a little bread. A més, en anglès, la persona a qui es fa la pregunta o se sol·licita la cosa fa de complement directe; no s’hi anteposa mai to i no se sol traduir el complement directe català (ho, el, la, etc.) Exemples:
Joan: —Quan és la festa? Jep: —Demana-ho a la Maria.
Joan: “When’s the party?” Jep: “Ask Maria”.

Lou Hevly, An Idiom a Day. 366 dites angleses corresponents
a dites catalanes
(Manresa: Parcir, 2020), pàg. 197

Mot relacionat