Més curt que…

Més curt que una màniga de guardapits (a Mallorca)
—Jaume Payeras Alzina (Palma)

Més curt que les mànigues d’una armilla
—Ferran Lozano (Terrassa)

Més curt que el dia de sant Tomàs
Més curt que un pam de veta en doble
—Eugeni S. Reig (Alcoi)

Més curt que una mànega d’armilla
—Josep M. Ribaudí (Igualada)

Torneu a més curt que una cua de conill

Mot relacionat