Mateu 5, 21-23

 

Fragment del sermó de la muntanya

 

Heu après que fou dit als avantpassats: No mataràs; i el qui mati en respondrà davant del tribunal.

Doncs bé, jo us dic: Tot aquell qui s’enfadi contra el seu germà, en respondrà davant del tribunal; i el qui digui al seu germà: racà, en respondrà davant del sanedrí; i si li deia: impiu, en respondrà dins la gehenna del foc.

—Versió de la Fundació Bíblica Catalana (1968)

 

ℵ 

 

Ja sabeu que es va dir als antics: No matis, i el qui mati serà condemnat pel tribunal.

Doncs jo us dic: El qui s’irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal; el qui l’insulti serà condemnat pel Sanedrí, i el qui el maleeixi acabarà al foc de l’infern. 

—Versió de la Bíblia Catalana Interconfessional

 

ℵ 

 

Heu sentit que es va dir als antics: “No mataràs”, i el qui mate serà sotmès a judici. Doncs jo us dic que qui estiga ple de còlera contra el seu germà, també ha de ser dut a judici; i a qui tracte d’imbècil el germà, l’han de dur davant de l’alt tribunal; i a qui el tracte d’estúpid, el condemnaran a la vall del foc etern.

—Versió de Joan F. Mira (2004)