Maria Aurèlia Capmany i la història, per Joan Todó (L’Avenç)

 
Publicat originàriament a L’Avenç, núm. 448, juliol/agost 2018. Reproduït amb autorització.