Expressions angleses amb el mot ‘heart’

Aquesta setmana la dediquem a expressions amb el mot heart:

88) lose heartdesanimar-se (ex.: In spite of the rain, the students didn’t lose heart = Malgrat la pluja, els alumnes no es van desanimar)

89) one’s heart is in the right placeser de bon cor (ex.: Sometimes he’s a little abrupt, but his heart’s in the right place = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)

90) take something to heartprendre’s a pit una cosa, prendre-s’ho a la valenta (Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s’ho pren tot a pit)

91) take heartagafar ales (ex.: His wife’s words made him take heart and try again = Les paraules de la seva dona li van fer agafar ales i tornar a provar-ho)

92) wear one’s heart on one’s sleeve(anar amb / tenir) el cor a la mà (ex.: You can tell he loves her: he wears his heart on his sleeve = Es nota que l’estima: va amb el cor a la mà)

93) have one’s heart in one’s mouthestar amb l’ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l’ai al cor sempre que m’enfilava a la moto)

Missatges de la llista «An Idiom a Day» enviats del 17 al 22 d’abril del 2017

Si us hi voleu subscriure, feu-ho des d’aquí.

Paraules i expressions amb el mot ‘cor’ a RodaMots