Expressions angleses amb ‘hand’

Aquesta setmana la dediquem a expressions relacionades amb les mans:

55) be hand in gloveser carn i ungla (ex.: Those two were hand in glove with the mayor = Aquests dos van ser carn i ungla amb l’alcalde)

56) caught with (one’s) hand in the cookie jaragafat in fraganti (ex.: I’m afraid your friend got caught with his hand in the cookie jar = Em temo que al teu amic el van agafar in fraganti)

57) get out of handdescontrolar-se, passar de la ratlla; escapar-se del les mans (ex.: Parties at Joan’s tend to get out of hand = Les festes a can Joan tenen una tendència a descontrolar-se)

58) have to hand it to someoneadmetre o reconèixer, a vegades a contracor, que algú té mèrit, que té qualitats positives (ex.: You have to hand it to her, she really did a bang-up job = Has d’admetre que ella sí que va fer molt bona feina)

59) hand-me-downuna peça de roba que es dóna al germà petit quan el germà gran s’ha fet massa gran per a portar-la (ex.: I grew up wearing my brother’s hand-me-downs = Vaig passar l’adolescència portant la roba vella del meu germà)

60) have the whip handtenir vara alta, tenir autoritat, poder per fer alguna cosa (ex.: In this affair I’m the one who has the whip hand = En aquest afer sóc jo qui tinc vara alta)

61) overplay one’s handfer-ne un gra massa (ex.: Their party has overplayed its hand and lost people’s confidence = El seu partit n’ha fet un gra massa i ha perdut la confiança de la gent)

Missatges de la llista «An Idiom a Day» enviats del 13 al 18 de març del 2017

Si us hi voleu subscriure, feu-ho des d’aquí.

Paraules o expressions relacionades amb les mans a RodaMots