Enigmot octubre 2006: bases

BASES DEL IV CONCURS CADA DIA UN MOT – 16-20 D’OCTUBRE DEL 2006
 

ENDEVINEU EL TEMA DE LA SETMANA
I EL MOT QUE NO ENCAIXA AMB ELS ALTRES QUATRE

 

  • Poden participar-hi tots els subscriptors de Cada dia un mot.
  • Hi haurà tres guanyadors: la primera persona que enviï la resposta correcta a l’adreça mots@rodamots.com, el guanyador d’un sorteig entre tots els altres subscriptors que enviïn la resposta correcta i la persona que ens faci arribar la resposta més original, independentment de si és correcta o no. La tria de la resposta més original anirà a càrrec de Màrius Serra.
  • El termini per enviar les respostes acaba a les 12 de la nit del dissabte 21 d’octubre de 2006.
  • Cada dia d’aquesta setmana, de dilluns 16 a divendres 20, s’enviarà un mot als subscritors. La resposta ha d’incloure clarament quin és el tema de la setmana, quin és el mot que no encaixa amb els altres quatre i una explicació raonada del perquè. Un dels cinc mots, doncs, és un intrús. L’heu d’identificar i dir per què no pertany al mateix grup que els altres quatre. Per exemple, si els mots fossin aquests: {aranja · meló · llimona · préssec · plàtan}, és evident que tots són fruits que per fora són o poden ser de color groc, però el plàtan és l’únic del grup que no té pinyol ni llavor de cap mena. Això és el que el diferencia dels altres.
  • La resposta correcta i el nom dels guanyadors es faran conèixer el dilluns o el dimarts després de la setmana del concurs (és a dir, el 23 o el 24 d’octubre del 2006).
  • Us agrairem que en les vostres respostes especifiqueu d’on sou.
  • Els guanyadors rebran un exemplar del llibre L’aventura del català. De les «Homilies d’Organyà» al nou Estatut, d’Albert Branchadell, gentilesa de L’Esfera dels Llibres.
  • RodaMots enviarà els llibres al domicili dels guanyadors, que hauran de facilitar la seva adreça postal completa.