En Sísif perd un quilo de musclos i li troben un llobarro

 

sisif_llobarro 

Publicat a El Punt, 27 de juliol del 2004 — © Jordi Soler