Coses sentides: fer la part d’en Sopella

Significa fer particions amb un clar beneficiat. Té el seu origen en un personatge local, el tal Sopella, que quan repartia el peix que s’havia pescat durant la jornada en un lloc del camí vell de Tamariu conegut com «el repartidor del peix», feia les parts següents: «Un per mi… un per tu… un per jo…». Dit d’altra manera, que de cada tres, se’n quedava dos. Diuen que una de les víctimes dels seus estratagemes, deia confós i incrèdul per la repartició: «És ben bé, Sopella, que si no ho veiés, pensaria que m’estàs fotent…».

Maria Bruguera Martí i Carlos Serra Mayoral, Coses sentides. El parlar de Palafrugell (Edicions Baix Empordà, 3a ed., 2019), pàg. 126