Els comentaris a RodaMots

 

  • Els comentaris estan oberts a tots els subscriptors de RodaMots.
  • Aquesta és una web de llengua. Els comentaris han de ser de naturalesa lingüística.
  • És important que feu constar d’on sou (població o comarca), sobretot si feu referència a variants de paraules o expressions que coneixeu o heu sentit dir a la vostra família, comarca, etc.
  • Com més breus siguin els comentaris, més probabilitats teniu que siguin llegits. Us agrairem que feu un esforç de concisió.
  • Els editors de RodaMots es reserven el dret d’eliminar qualsevol comentari improcedent.

 

Aneu al mot d’avui