òmnibus

quídam

ergo

rictus

màcula

llàntia

medalla

taca