munió

bescantar

desafecte

xiroi -a

fer via

indolent