Guifer, guier, grier… = pap

Nosaltres, a Perpinyà, del pap dels ocells sempre n’hem dit guifer. I, de la mateixa manera que pap, la paraula guifer es pot emprar en el sentit d’estómac. L’expressió «tenir bon guifer» significa «tenir bon païdor».

Exemple: Per pair cargols, cal tenir bon guifer.

El Diccionari català-valencià-balear arreplega la paraula guifer (com també grifer) i la dóna com a variant de guier, la qual figura com a sinònim de pap: «guardar-se les coses en el guier: guardar-se els secrets».

Joan Bosch d’Elna, des de Tolosa de Llenguadoc

Torneu a omplir el pap

Mot relacionat